Blanketter för fristående verksamhet inom Förskola & Grundskola

Till höger finns blanketter som du som är enskild huvudman för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och grundskola kan behöva.

Tilläggsbelopp 

Fristående verksamhet kan söka ekonomiskt  bidrag, så kallat tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av extra ordinära stödinsatser. I dokumentet hittar du mer information om vad som gäller.

Informationsblad om grund- och tilläggsbelopp.

Modersmål och studiehandledning

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma har rätt till stöd eller underivisning i sitt modersmål. I förskolan och i förskoleklassen kan barn få modersmålsstöd.  I grundskolan och på gymnasiet kan elever få undervisning i modersmål som ämne. 

Studiehandledning på modersmål syftar till att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Studiehandledning ges på  modersmålet i ett eller flera skolämnen eller som stöd i förskolan.

Vid behov av att ansöka om modersmålsstöd eller studiehandledning i förskola eller förskoleklass mejla

modersmal.skola@kungsbacka.se

Mer information om modersmål

Utökad tid

För att tillgodose behov hos barn om mer omsorg vid föräldraledighet finns möjlighet att inom pedagogisk omsorg ansöka om utökad tid. Information om vad som gäller finns i blanketten till höger.

Kontakta gärna

Handläggare Görel Wachtmeister
0300-83 48 25
gorel.wachtmeister@kungsbacka.se