Expedition Framåt

Expedition Framåt hjälper dig och ditt företag mot nya mål genom att arbeta med sju punkter som skapar tillväxt. Ett företag som har koll på dessa delar, är ett företag som har alla förutsättningar att växa, utvecklas och stärka sin konkurrenskraft.

Sju punkter för tillväxt och utveckling

  • Vinnande kunskap: Behålla och utveckla den kärnkompetens som är avgörande för företagets tillväxt.
  • Fokus och ledarskap: Ha fokus på styrning och strategifrågor, för att kunna skapa en hållbar organisation.
  • Rätt inställning: Skapa tydliga värderingar och en stark företagskultur.
  • Extern hjälp: Använda extern kompetens inom de områden där du behöver bollplank.
  • Unik affärsidé: Formulera en tydlig affärsidé som beskriver vilket kundbehov företaget svarar mot.
  • Ordning och reda: Skaffa översikt på verksamheten genom en bra struktur och en genomarbetad affärsplan med tydliga mål.
  • Paketering och sälj: Vässa företagets marknadsföring och säljledning.

700 företag deltar

Närmare 700 företag i Göteborgsregionen deltar i Expedition Framåt, med det gemensamma målet att växa. Tillsammans omsätter företagen över 20 miljarder kronor och har 8 900 anställda.

Expedition Framåt är en del i det övergripande målet för Business Region Göteborg, BRG, att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat, breddat, näringsliv i Göteborgsregionen.

BRG är ett icke vinstdrivande bolag utan bindningar till enskilda organisationer eller företag. Bolaget ska bidra till företagens affärsutveckling och konkurrenskraft.

Kontakta gärna