Om Kungsbackas näringsliv

Kungsbackas näringsliv präglas av ett stort och diversifierat näringsliv utan någon stor dominerande arbetsgivare eller industri. Det innebär ett stort och varierat utbud av produkter, tjänster och arbetstillfällen.

Det finns drygt 8 830 aktiva företag i Kungsbacka kommun, enligt UC Näringslivsanalys 2015, i 592 verksamma branscher. Den breda företagsstrukturen i Kungsbacka ger stabilitet och gör företagen mindre sårbara vid avmattningar i konjunkturen och vid stora förändringar i enskilda branscher.

Handel, både detaljhandel som partihandel, tillsammans med bygg, fastigheter, service och tjänsteföretag utgör den största delen av det lokala näringslivet. Det finns också en del tillverkningsindustri.

De största företagen i kommunen har cirka 250 anställda. Kungsbacka kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med cirka 6 300 anställda.

Tillväxtregion

Kungsbacka ligger i en av Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner med närhet till Göteborg, Göteborgs hamn och Landvetter flygplats. Det attraktiva läget ger också fördelar i form av stark befolkningstillväxt. Ett växande och välmående lokalt och regionalt näringsliv drar nytta av den stora rörligheten i tillväxt- och arbetsmarknadsregionen.

Handelsstaden Kungsbacka

Enligt UC Näringslivsanalys för Kungsbacka kommun 2015 finns 1 210 verksamma företag inom handel. De sysselsätter drygt 2 100 personer med en sammanlagd omsättning om cirka 4,8 miljarder kronor, enligt HUI, Handelns utredningsinstitut 2015.