Service till företag

Det ska vara enkelt att driva företag i Kungsbacka. För att förenkla kontakterna med kommunen finns Företagslotsen. För företag som vill utvecklas finns olika typer av nätverk, aktiviteter och stöd riktade till företagare.
 
Vi har ett stort kontaktnät av samarbetspartners och i vårt nationella nätverk finns flera organisationer som ger företagare stöd i arbetet med att utveckla sin verksamhet. Vi arrangerar även aktiviteter som främjar dialog och ett gott företagsklimat. Har du frågor eller om du vill diskutera något som rör näringslivet i Kungsbacka är du varmt välkommen att kontakta oss på kommunens näringslivsenhet.
 
Via rubrikerna i vänstermenyn kan du läsa mer om vilken service vi i Kungsbacka kommun erbjuder dig som företagare.