Innovationer och affärsutveckling

Inom skolvärlden kan människor med kreativa idéer få hjälp att utveckla dem till innovationer och nya företag. Högskolor i närområdet, som de i Halmstad, Varberg och Göteborg, har verksamheter som bidrar till att stötta entreprenörskap och driva nya företag framåt.

Högskolan i Halmstad - Science Park

Science Park i Halmstad är ett icke vinstdrivande bolag som ägs av Halmstad kommun och högskolan. Det erbjuder en växtplats för kreativa företag och en samlad innovativ miljö för företag med ambitioner att växa.

Genom affärsdrivande nätverk och tillgång till expertkompetens öppnas möjligheter att korta tiden det tar innan företaget kommer ut på marknaden och att snabba på företagsbyggandet.

Läs mer om kommunens samverkan med Högskolan i Halmstad.

Campus Varberg - Alexandersoninstitutet

Genom Alexandersoninstitutet erbjuds näringslivet ett nära samarbete med Campus Varberg. Institutet hjälper till att förbättra företagens konkurrenskraft, produktivitet och utvecklingskraft genom att tillföra kunskap, teknologi och kompetens. Det sker genom ett välutvecklat nätverkssamarbete, då man lyfter in specifika kunskaper och resurser, både från Sverige och internationellt.

Alexandersoninstitutet ser sig som dörröppnare och drivkraft för företag och verksamheter som vill satsa på en framåtriktad och kunskapsintensiv utveckling.

Läs mer om kommunens samverkan med Alexandersoninstitutet.

Göteborgs universitet

Även Göteborgs universitet, GU, har partnersamarbete med företagare och organisationer. Dessa får tillgång till högskolans nätverk av forskare och möjligheter att utveckla kontakter med studenter, vilket i sin tur kan stärka varumärken i ett tidigt skede.

Läs mer om kommunens samverkan med Göteborgs universitet.