Nätverk och mötesplatser

Goda nätverk och samverkan har alltid varit en framgångsfaktor för företag och blir allt viktigare i vårt komplexa och globaliserade samhälle. När den fungerar som bäst sker samverkan både mellan företagen på orten, mellan företag och olika organisationer och mellan företag och kommun.

I vänsterspaltens länkar under den här rubriken hittar du företagarorganisationer som står till tjänst med forum för nätverkande och samarbete på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt.

Här hittar du också information om aktiviteterna Frukostklubben, Framtidsforum och företagsbesök. Det är några av de mötesplatser som ingår i kommunens arbete med att främja dialog och ett gott företagsklimat.