Publik på Filmhuset Facklan. Charlotte Ljunggren pratade om högt flygande planer på Landvetter. Colin Moon talade om olika kulturer och om att vi svenskar kanske inte är så vanliga som vi tror. Erik Nissen Johansen driver göteborgska arkitekt- och designbyrån Stylt Trampoli. Han pratade på Frukostklubben om storytelling.

Frukostklubben

Näringslivsträffarna på Frukostklubben är väletablerade och har kommit att bli en viktig mötesplats för näringslivet i Kungsbacka. Ledorden vid val av ämnen och föredragshållare är Kungsbacka, aktuellt och angeläget.

Varje år genomförs åtta träffar på Frukostklubben med i snitt 130 deltagande Kungsbackaföretag, ledande politiker och tjänstemän. I anslutning till Frukostklubben finns en miniutställning där lokala företagare kostnadsfritt har möjlighet att presentera sig själva, sina produkter och tjänster.

Hösten 2016

29 september: Tempen på konjunkturen!

Höstens första Frukostklubb tar tempen på konjunkturen i Göteborgsregionen. Dessutom blickar vi framåt, till år 2035. Tills dess ska det investeras 1000 miljarder kronor i infrastruktur och bostäder i regionen. Det betyder stora möjligheter för företagare. Medverkar gör Peter Warda analytiker hos Business Region Göteborg. Anmälan görs på kungsbackafrukostklubb.se 

Datum för höstens resterande Frukostklubbar meddelas i början av september.

Du hittar kommande föredrag på kungsbackafrukostklubb.se .

Tidigare föredragshållare

Vi har en hög ambition med våra näringslivsträffar. Här hittar du en förteckning över tidigare föreläsningar på Frukostklubben. Du kan klicka på det specifika tillfälle som du vill veta mer om.

Våren 2016

Günter Mårder: 4 av 5 jobb skapas i småföretagen, #rutupproret & #företagarpodden

Charlotta Mellander: Om attraktiva platser

Charlotte Schéle: Kungsbacka – hur företagsamma är vi?

Big Data – kundinformation som konkurrensfördel     

Hösten 2015

Stefan Hyttfors: Vill du veta hur framtiden blir? Skapa den!

Mattias Nygren: Organiserad brottslighet, ett hot mot näringslivet

Mauro Gozzo: Världsmarknaden utmanar svensk export

Näringslivschef Elinor Filipsson: Vad gör Kungsbacka kommun för mig som företagare

Våren 2015

Per Arnevall: Vad är värdskap och är det lönsamt

Christian Sandström: Hur kan företag möta digitaliseringens utmaningar?

Leila Khammari: Vild kunskap – nyckeln till rätt kunskap?

Charlotte Ljunggren: Det händer på Landvetter!

Hösten 2014

Ari Riabacke: Beslutspyramiden – stegen till klokare beslut

Eva Martin, Kajsa Jepsson och Karin Björnsdotter: Samarbete för framtiden

Ann-Mari Bartholdsson: Ett mer attraktivt Halland

Navid Modiri: Allt är påhittat! Bli en så'n som hittar på.

Våren 2014

Michael Koucky: Cykelturism – möjligheter och utmaningar med Kattegattleden

Erik Nissen Johansen: Storytelling, mer valuta för pengarna

Patrik Andersson: Långsiktig hållbar tillväxt i Göteborgsregionen

Henrik Malm Lindberg: Kompetens för tillväxt?

Hösten 2013

Colin Moon: Med andra ögon

Rudolf Antoni: Stadens attraktivitet och utmaningar

Elaine Eksvärd: Snacka snyggt

David Eberhard: I trygghetsnarkomanernas land

 

Frukostklubben arrangeras i samarbete med Företagarna och Kungsbacka Innerstads AB.

Kontakta gärna

Näringslivschef Elinor Filipsson
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se 

Näringslivsstrateg Elisabeth Ankarcrona
0300-83 42 28
elisabeth.ankarcrona@kungsbacka.se