Timbanken

Nu finns ett nytt affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

Affärsutvecklarstödet kallas Timbanken och är ett samarbete mellan kommunerna i Halland och Region Halland. Du kan öppna ett konto på Timbankens webbplats.

Kostnadsfri rådgivning

När du öppnar ett konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året. Rådgivningen inom varje område utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland.

Du kan få rådgivning inom följande områden:

  • Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och effentliga upphandling
  • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställnningar
  • Produkt/tjänsteutvecking och import/export
  • Digitalisering, teknik och automation
  • Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR

- Timbanken är en service som vi tillsammans med Region Halland erbjuder företag i Kungsbacka kommun. Det är ett stöd för företag som vill utvecklas men också för den som planerar att starta ett företag, säger Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka kommun.