Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att öka konkurrenskraften hos företag och forskare i Sverige.

Vinnova ska främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Myndigheten har ett särskilt ansvar inom teknikområdet samt områdena transport, kommunikation och arbetsliv.

Vinnova har omkring 2 miljarder kronor att investera i nya och pågående projekt varje år och ställer oftast krav på samfinansiering.

Ökat samarbete

En viktig uppgift för Vinnova är att öka samarbetet mellan företag, högskolor och universitet, forskningsinstitut och andra organisationer inom innovationssystemet. Det görs bland annat genom långsiktiga investeringar i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom investeringar i projekt som ökar kommersialiseringen av forskningsresultat.

Kommersialiseringen handlar om att se till att resultat från forskning och utveckling kommer till användning inom näringsliv och samhälle.