Foto: Marie Olofsson Foto: bildarkivet.se/Arash Atri Foto: bildarkivet.se/Thomas Adolfsén

Tillstånd, regler och tillsyn

Ska du starta företag eller utöka din verksamhet? Har du planer på att öppna en uteservering eller en livsmedelsbutik? Kommer du att ha kundkontakt eller hantera miljöfarligt avfall i din verksamhet? Då finns det en del regler att ta hänsyn till och kanske behöver du ett särskilt tillstånd.

Om du inte vet vilka tillstånd du behöver för din verksamhet så har vi i Kungsbacka en företagslots. En funktion som hjälper företag att hitta rätt bland kommunala tillstånd och regler.

I Kungsbacka är det förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd som utövar tillsyn inom områden som berör hälsa, livsmedel och miljö. Tillsyn innebär att bevaka att kommunen, företag och enskilda följer de lagar och riktlinjer som vår riksdag och våra statliga verk har bestämt.

En annan viktig uppgift för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är att ge råd och upplysningar till allmänheten, näringslivet och organisationer.

Förvaltningen medverkar också i kommunal planering, samt samverkar med andra myndigheter och organisationer.

Till vänster i menyn kan du läsa mer om tillstånd, regler och tillsyn som gäller för dig som företagare i Kungsbacka.