Kommande byggupphandlingar

Kungsbacka kommun har en del byggprojekt på gång det närmaste året. För att ge byggentreprenörer större möjlighet att planera i god tid presenterar vi här kommande byggprojekt. Du kan se när vi planerar att skicka ut anbudsförfrågan, tidpunkt för byggstart och när projektet ska vara klart.

Nordhallands ridklubb             

Typ av verksamhet

Nytt stall och ridhus                 

Ny-, om- eller tillbyggnad

Nybyggnad     

Lokalisering

Vallda                

Entreprenadform

Totalentreprenad                     

Utskick förfrågningsunderlag  

Kvartal 1 2018

Byggstart 

Kvartal 2 2018

Färdigställande

Kvartal 3 2018    

Stadshuset

Typ av verksamhet  

Ombyggnad administrativa lokaler till aktivtetsbaserade arbetsplatser

Ny-, om- eller tillbyggnad

Ombyggnad   

Lokalisering

Stadshuset del A, centrala Kungsbacka         

Entreprenadform

Totalentreprenad eller totalentreprenad i samverkan         

Storlek

Ca 5 000 kvm 

Utemiljö

Nej                     

Utskick förfrågningsunderlag

Kvartal 1 2018

Byggstart

Kvartal 3 2018                             

Färdigställande

Kvartal 4 2019

 

Frillesåsskolan

Typ av verksamhet

Skola F-9          

Ny-, om- eller tillbyggnad

Ombyggnad- och tillbyggnad

Lokalisering

Frillesås            

Entreprenadform

Totalentreprenad eller totalentreprenad i samverkan         

Storlek

Tillbyggnad ca 2 000 kvm och ombyggnad ca 500 kvm storkök/matsal                                   

Utemiljö  

Ja

Utskick förfrågningsunderlag  

Kvartal 2 2018

Byggstart 

Kvartal 1 2019

Färdigställande

Kvartal 3 2020                             

 

Åsa skolan

Typ av verksamhet  

Skola

Ny-, om- eller tillbyggnad

Ombyggnad och tillbyggnad av storkök och matsal               

Lokalisering

Centrala Åsa   

Entreprenadform     

Totalentreprenad eller totalentreprenad i samverkan

Storlek     

Ca 1 500 kvm

Utemiljö  

Nej

Utskick förfrågningsunderlag

Kvartal 2 2018

Byggstart 

Kvartal 2 2019

Färdigställande

Kvartal 3 2020

 

Åsa Gårdsskolan                        

Typ av verksamhet  

Skola

Ny-, om- eller tillbyggnad

Tillbyggnad av befintlig idrottshall                   

Lokalisering              

Centrala Åsa

Entreprenadform     

Totalentreprenad eller totalentreprenad i samverkan

Storlek     

Ca 750 kvm

Utemiljö  

Nej

Utskick förfrågningsunderlag  

Kvartal 2 2018

Byggstart 

Kvartal 2 2019

Färdigställande

Kvartal 3 2020

 

Hålabäcksskolan

Typ av verksamhet  

Skola

Ny-, om- eller tillbyggnad

Ombyggnad storkök, tillgänglighet och arbetslag                   

Lokalisering

Centrala Kungsbacka               

Entreprenadform     

Totalentreprenad eller totalentreprenad i samverkan

Storlek

Ca 6 000 kvm 

Utemiljö  

Ja

Utskick förfrågningsunderlag  

Kvartal 3 2018

Byggstart 

Kvartal 2 2019

Färdigställande

Kvartal 3 2020 

 

Gullregnsskolan

Typ av verksamhet  

Skola

Ny-, om- eller tillbyggnad

Anpassning till mer ändamålsenliga utbildningslokaler        

Lokalisering

Centrala Kungsbacka               

Entreprenadform

Totalentreprenad eller totalentreprenad i samverkan           

Utemiljö  

Nej

Utskick förfrågningsunderlag  

Kvartal 2 2018

Byggstart 

Kvartal 2 2019

Färdigställande

Kvartal 3 2020

 

Sommarlustskolan                    

Typ av verksamhet

Utbildningslokaler                    

Ny-, om- eller tillbyggnad

Ombyggnation                           

Lokalisering

Centrala Kungsbacka               

Entreprenadform

Totalentreprenad eller totalentreprenad i samverkan         

Storlek     

Ca 1 200 kvm

Utemiljö

Ja                        

Utskick förfrågningsunderlag  

Kvartal 1 2018

Byggstart

Kvartal 2 2018

Färdigställande

Kvartal 2 2019