Biståndshandläggare

När du vill ansöka om stöd ska du kontakta biståndshandläggaren. Ditt födelsedatum och vilket område du bor i avgör vilken biståndshandläggare som har hand om ditt ärende.

Norr

Onsala, Vallda, Särö, Kullavik, Kolla, Västra Villastaden, Varla, 
Innerstaden (inklusive Vallgatan), gamla Signeskulle och Söderstaden.

Biståndshandläggare

Område 1: Född dag 3-4, 8, 23, 31
Tfn: 0300-83 51 86

Område 2: Född dag 9-10, 22, 24, 28
Tfn: 0300-83 51 89

Område 3: Född dag 12-15                          
Tfn: 0300-83 48 01 

Område 4: Född dag 18-21                      
Tfn: 0300-83 51 87

Område 5: Född dag 26,27, 29, 30                         
Tfn: 0300-83 46 23

Område 6: Född dag 1, 2, 6, 7, 17
Tfn: 0300-83 51 85

Område 7: Född dag 5, 11, 16, 25
Tfn: 0300-83 46 25

 

Söder

Anneberg, Älvsåker, Fjärås, Åsa, Frillesås, Hammerö, Hålabäck, Hede, Gårdskulla, Signeskulle samt Dr Svedbergs gata

Område 8: Född dag 7, 9, 10, 11, 31                           
Tfn: 0300-83 46 02

Område 9: Född dag 14-18                    
Tfn: 0300-83 50 48

Område 10: Född dag 6, 26, 28,29
Tfn: 0300-83 42 99

Område 11: Född dag 8, 12, 22, 27                    
Tfn: 0300-83 58 48

Område 12: Född dag 3, 4, 5, 30
Tfn: 0300-83 51 88  

Område 13: Född dag 13, 19, 20, 21, 23
Tfn: 0300-83 58 49

Område 14: Född dag 1, 2, 24, 25
Tfn: 0300-83 48 45


Vårdplaneringsteamet

Biståndshandläggare Camilla Wallin
0300-83 58 51   
camilla.wallin@kungsbacka.se 

Biståndshandläggare Camilla Falk
0300-83 49 82
camilla.falk@kungsbacka.se

Biståndshandläggare Karina Jansson
0300-83 52 90
karina.jansson@kungsbacka.se 

Biståndshandläggare Christina Hulander
0300-83 52 42
christina.hulander@kungsbacka.se                                                                                          

Kommunsjuksköterska Ann-Sofie Viberg
0300-83 52 92
ann-sofie.viberg@kungsbacka.se

Kommunsjuksköterska Carina Molin
0300-83 49 42
carina.molin@kungsbacka.se

Sjukgymnast Marita Magnusson
0300-83 52 91
marita.magnusson@kungsbacka.se 

Arbetsterapeut Helene Amtfjord
0300-83 85 61 
helene.amtfjord@kungsbacka.se

 

Boteam och Utomkommunare

Biståndshandläggare Caroline Ullman 
0300-83 58 59
Personer boende på äldreboende, dag 1-7, 23
caroline.ullman@kungsbacka.se

Biståndshandläggare Cecilia Nordström
0300-83 39 13
Personer boende på äldreboende, dag 8-14, 24
cecilia.nordstrom@kungsbacka.se

Biståndshandläggare  Eva Fornbäck
0300-83 39 15
Personer boende på äldreboende, dag 15-22
eva.fornback@kungsbacka.se

Biståndshandläggare  Emeli Bernhardt
0300-83 58 55
Personer boende på äldreboende, dag 25-31
emeli.bernhardt@kungsbacka.se

Bosamordnare och personer som tillfälligt ska vistas i kommunen 
Victoria Larsson
0300-83 49 80 
victoria.larsson@kungsbacka.se

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Metodhandledare IBIC                                                                                                   Malin Elofsson                                                                                                               0300- 83 52 07                                                                                                                 malin.elofsson@kungsbacka.se

Metodhandledare
Christina Studt
0300-83 49 81
christina.studt@kungsbacka.se 

Enhetschef
Sofia Wirdmo
0300-83 58 53
sofia.wirdmo@kungsbacka.se

Verksamhetschef

Annamari Hassel
0300-83 54 16
annamari.hassel@kungsbacka.se  

Administratör 
LindaNordfält 
0300-83 58 52 
linda.nordfalt@kungsbacka.se