Stöd till anhöriga

Kungsbacka kommuns anhörigstöd vänder sig till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet som har fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk eller beroendeproblem.

Du som är anhörig är viktig för den närstående som du vårdar eller stöttar. Ibland kanske även du behöver stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt. Vi erbjuder samtal, avlastning, information och aktiviteter.

Som anhörig kan du till exempel vara make, maka, partner, sambo, förälder, barn, barnbarn, syskon, vän eller granne som hjälper och stödjer en närstående.

Individuella samtal, anhörigcirklar och avlösning

Hos oss kan du få individuellt samtalsstöd. Då får du träffa någon av våra anhörigstödjare för samtal i lugn och ro. Du kan också delta i någon av våra anhörigcirklar. Då träffar du andra i liknande situation. Genom avlösning kan du få avlastning för att kunna vila, uträtta ärenden eller delta i någon aktivitet. Läs mer under rubrikerna till vänster.

Vård & Omsorgs anhörigcenter

På Västergatan 23 i Kungsbacka finns vård & omsorgs anhörigcenter. Vi finns tillgängliga på vardagar klockan 9-15. Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen på egen hand. Detta kan bero på ålder, demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom. välkommen för att umgås, delta i aktiviteter och få information om vad vi erbjuder. Här möter du personer i liknande situation som din egen.

Vårt anhörigcafé har öppet varje tisdag klockan 13:30-15:30. Kom förbi på en kopp kaffe och en pratstund.

Stöd till närstående

Naturligtvis kan din närstående också få direkt stöd. Vilka former av stöd som kommunen erbjuder hittar du här:

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer som inte klarar vardagen på grund av ålder, demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom.

Vill du att vi ska komma och berätta mer? 

Vill din organisation, förening eller ditt företag att vi kommer och berättar vad vi gör? Hör av dig till oss!