Anhörigcirklar

I Kungsbacka kommuns anhörigcirklar byter vi erfarenheter, samtalar och får kunskap.

Vi erbjuder anhörigcirklar för dig som stödjer en närstående person som har svårt att klara vardagen på egen hand. Detta kan bero på ålder, demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom såsåm stroke och Parkinsons sjukdom. Närstående kan du till exempel vara som partner, förälder, barn, barnbarn, syskon, vän eller granne

Träffa andra i samma situation

I våra anhörigcirklar får du träffa och prata med andra i liknande situation som din. Vi träffas under ett antal tillfällen och utgår från olika teman. Du får information och kunskap och vi utbyter tankar med varandra.

Att dela erfarenheter med varandra och få förståelse, utan att behöva förklara, kan vara betydelsefullt och göra att man inte känner sig så ensam.

Anmäl dig eller kom med förslag

Vill du anmäla dig eller har du förslag på en ny anhörigcirkel med en särskild inriktning? Hör av dig till oss: anhorigstod-ao@kungsbacka.se