Individuella samtal

Kungsbacka kommun erbjuder individuella samtal till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen på egen hand. Detta kan bero på ålder, demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom såsom stroke eller Parkinsons sjukdom.

Vi lyssnar, vägleder och kan fungera som ett bollplank för dina funderingar. Vi hjälper också till att förmedla kontakter, exempelvis till handläggare, vårdcentral och andra myndigheter.

Vi har tystnadsplikt och ingen skyldighet att dokumentera samtalet. Det betyder att du kan vara anonym och att samtalet inte registreras i några system.