Hemtjänsten i Kungsbacka kommun

Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten i Kungsbacka. Vi som arbetar här är anställda av kommunen. Vi finns på plats i hela kommunen och har därför alltid nära hem till dig.

Hemtjänstpersonalen arbetar i mindre arbetslag och har ansvar för ett antal personer som har behov av stöd, service och omvårdnad.

I hemtjänsten ingår även särskilda uppdrag som till exempel anhörigstöd, dagomsorg, demensteam, inköpsteam, larm, nattpatrull, fixartjänst, träffpunkter och äldrelägenheter.

Hemtjänstgrupper i geografiska områden

Onsala
Enhetschef Monika Linghoff
0300-83 82 40
monika.linghoff@kungsbacka.se

Kullavik 
Enhetschef Cecilia Thornström
0300-83 50 12
cecilia.thornstrom@kungsbacka.se

Vallda 
Enhetschef Fredrik Ekman
0300- 83 83 83
fredrik.ekman@kungsbacka.se  

Öster
Järnvägsgatan, Signeskulle
Enhetschef Andreas Andersson
0300-83 83 56
andreas.andersson@kungsbacka.se

Centrum, Demensteamet
City, Varla 
Enhetschef Lovisa Almquist
0300-83 47 73
lovisa.almquist@kungsbacka.se

Enhetschef Veronica Thorin
0300-83 45 90
veronica.thorin-eriksson@kungsbacka.se

Hede, Älvsåker,Natt Nordväst/Söder, Larm
Enhetschef Ann-Helen Liljensten
0300-83 87 59
ann-helen.liljensten@kungsbacka.se

Fjärås
Enhetschef Ronny Kvilling
0300-83 41 71
ronny.kvilling@kungsbacka.se

Gullregnet, hemtjänst under 65 år
Enhetschef Anne-Louise Merkel
0300-83 47 58
anne-louise.merkel@kungsbacka.se

Åsa, Frillesås, Natt Nordväst/Söder, Larm
Enhetschef Mikael Delin
0300-83 39 12
mikael.delin@kungsbacka.se

Enhetschef Hanna Vestklev
0300-83 51 84
hanna.vestklev@kungsbacka.se

Anhörigstöd, Dagomsorg, Träffpunkter, Fixartjänst
Enhetschef Wanja Brattén
0300-83 52 27
wanja.bratten@kungsbacka.se  

Natt centrum, Inköpsteam, Vikarieenheten,
Serviceteam undersköterskor

Enhetschef Sonja Svensson
0300-83 51 77
sonja.svensson@kungsbacka.se

Enhetschef Johan Lantz
0300-83 48 38
johan.lantz@kungsbacka.se