Smedjans korttidsenhet

Smedjans korttidsenhet ligger i stadsdelen Tölö i Kungsbacka. Här finns 50 korttidsplatser.

Korttidsenheten är en plats för dig som under en kortare, tillfällig period behöver tät omsorg. För att få en korttidsplats måste en ansökan göras.

Du kan ansöka om en korttidsplats om du tillfälligt inte kan bo hemma trots omfattande hemtjänstinsatser.

Det kan till exempel vara när du ska skrivas ut från sjukhus, eller av någon annan anledning behöver tätare omsorg. Du kan också ansöka om en korttidsplats om en anhörig tillfälligt behöver avlastning.

Ditt behov av en korttidsplats görs av en biståndshandläggare. Läs mer här om att ansöka om korttidsplats.

Kontakta oss

Smedjans korttidsenhet i Kungsbacka
0300-83 52 58