Anhörigcirklar

I Kungsbacka kommuns anhörigcirklar byter vi erfarenheter, samtalar och får kunskap.

Vi erbjuder anhörigcirklar för dig som stödjer en närstående person som på grund av exempelvis ålder, funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk sjukdom har svårt att klara vardagen på egen hand. Närstående kan du till exempel vara som partner, förälder, barn, barnbarn, syskon, vän eller granne.

Träffa andra i samma situation

I våra anhörigcirklar får du träffa och prata med andra i en liknande situation som din. Vi träffas under ett antal tillfällen och utgår från olika teman. Du får information och kunskap och vi utbyter tankar med varandra.

Att dela erfarenheter med varandra och få förståelse, utan att behöva förklara, kan vara betydelsefullt och göra att man inte känner sig så ensam.

Anmäl dig till en kurs

Just nu fins det en kurs som du kan anmäla dig till:

För dig som har en förälder med demenssjukdom. 
Start onsdagen den 31 januari, klockan 18-20. 

Gruppen består av sex till åtta deltagare. Det är kostnadsfritt att delta. 

Du som vill delta i en grupp kan anmäla dig till Anhörigcenter på telefonnummer 0300-834229. 

Anmäl dig eller kom med förslag

Har du förslag på en ny anhörigcirkel med en särskild inriktning? Hör av dig till oss: vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se

Kontakta gärna