Avlösning

Avlösning ska avlasta dig som är anhörig eller förälder till någon med med funktionsnedsättning.

Som anhörig kan du behöva avlastning för att kunna vila, uträtta ärenden eller delta i någon aktivitet. Då kan du ansöka om en avlösning.

Avlösaren tar över omvårdnad av din närstående eller ditt barn och gör vardagliga aktiviteter tillsammans med honom eller henne, så att du ska få tid annat. 

Avlösning för anhöriga till personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning
Avlösning för anhöriga till personer som inte klarar vardagen på grund av ålder, demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom