Försörjningsstöd

Om du och din familj får ekonomiska problem och du inte har någon möjlighet att klara din eller familjens försörjning kan du vända dig till socialtjänsten. Om du är orolig för din ekonomi kan du få rådgivning.

Så söker du försörjningsstöd

Du som ansöker om försörjningsstöd för första gången, ska först ringa till socialsekreterarna vid Mottagning försörjningsstöd.

Efter att vi har gjort en första genomgång av dina förutsättningar att kunna få försörjningsstöd kommer du att få information och ansökningsblanketten "Nyansökan om försörjningsstöd" skickad till dig.

När du fyllt i blanketten "Nyansökan om försörjningsstöd" och skickat den tillbaka till oss kommer du att få en tid för besök hos en socialsekreterare. 

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden, till exempel om du saknar mat, är i behov av medicin, saknar en plats att sova för natten eller behöver skydd kan du besöka oss på måndagar klockan 13-16 samt tisdagar-fredagar klockan 13-14.30.
Besöksadress: Teknikgatan 12 

Vid akuta ärenden utanför våra öppettider ska du kontakta Socialjouren i Göteborg, 031-365 87 00.

Om du tidigare har sökt och beviljats försörjningsstöd

Du som redan har beviljats försörjningsstöd och ska göra en återansökan, fyller i blanketten "Återansökan om försörjningsstöd" och tar med den tillsammans med andra aktuella underlag till besöket med handläggaren på socialkontoret.

Vem kan söka?

Du som är myndig, har avslutat eventuella gymnasiestudier och bor i Kungsbacka kommun kan söka försörjningsstöd om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov.

Du ska göra allt för att bidra till din försörjning, såsom att planera din ekonomi, söka arbete med mera. Om du saknar arbete krävs att du är aktivt arbetssökande.

För dig som är ung
För dig som är vuxenstuderande

Har du tillgångar, som till exempel bankmedel, aktier eller fonder, ska de användas till din försörjning innan du kan söka försörjningsstöd.

Är du gift eller sambo kommer er ekonomi att räknas ihop och ni måste ansöka om försörjningsstöd tillsammans.

Om du är orolig för din ekonomi kan du få rådgivning.

Mottagning försörjningsstöd

Telefontider
Måndag 8.30-9.30
Tisdag – Fredag 10-11

Tider för bokade besök 
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15

Lunchstängt 12-13 

Besöksadress
Teknikgatan 12

Postadress
Box 104 14
434 24 Kungsbacka