Du som är vuxenstuderande

Du som är vuxen och studerar under terminerna ska i god tid söka alla typer av sommarjobb för att försörja dig själv under studieuppehållet. Om du trots detta inte lyckats få något jobb kan du ansöka om försörjningsstöd, det som tidigare hette socialbidrag.

Kom ihåg att försörjningsstöd är den allra sista utvägen när alla andra alternativ för att försörja dig är uttömda.

Det här krävs för att få försörjningsstöd

  • Att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom egna tillgångar
  • Att du kan visa att du i god tid, från februari månad, har försökt hitta ett sommarjobb, sökt alla arbeten du är kvalificerad för och sökt inom rimligt pendlingsavstånd
  • Att du fortsätter söka arbeten under sommaruppehållet
  • Att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen första dagen under studieuppehållet

Så ansöker du

Behöver du söka försörjningsstöd vänder du dig till oss på Mottagning försörjningsstöd.

Stöd till dig som fått sommarjobb

Även om du har fått sommarjobb kan det dröja innan du får din första lön. Du kan då beviljas försörjningsstöd som förskott på kommande inkomst eller annan ersättning, om du uppfyller kraven för att få försörjningsstöd. Det innebär att du blir återbetalningsskyldig.

Praktikplats

Om du inte har fått arbete under sommaruppehållet anvisas du en praktikplats eller annan aktivitet inom kommunal verksamhet under cirka fyra veckor.

Mottagning försörjningsstöd

Telefontider
Måndag 8.30-9.30
Tisdag – Fredag 10-11

Tider för bokade besök 
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15

Lunchstängt 12-13 

Besöksadress
Teknikgatan 12

Postadress
Box 104 14
434 24 Kungsbacka