Familj, barn och unga

För dig som bor i Kungsbacka finns det olika verksamheter som kan ge dig hjälp och stöd när du hamnar i kris eller har andra bekymmer. Både när det gäller dig själv eller din familj. På den här sidan finner du information om vart du ska vända dig för att få hjälp. Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om vilket stöd du kan få.

Om du tar kontakt med oss för första gången för stöd kring barn, unga och familjer ska du kontakta Mottagning Barn och Unga, 0300-83 48 89 för att få rådgivning eller göra en ansökan. 

Om det gäller en vuxen som du känner oro kring kan du kontakta Mottagning Vuxenenheten, 0300-83 53 31.  

När du ringer till oss får du prata med kompetent personal. Du får vara anonym. 

Akut social hjälp

Om ett barn far illa

Om du tror att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det så att de kan få hjälp. Anmälan gör du till Mottagning Barn och Unga, 0300-83 48 89. Där får du också råd och stöd om du är osäker på om du ska anmäla.

Du kan också kontakta oss via e-post: mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se 

Mottagning barn och unga

Behöver du eller ditt barn stöd och hjälp? Känner du oro för ett barn i din närhet? Ring 0300-83 48 89 och prata med en socialsekreterare.

Telefontider:
Måndag 9-17
Tisdag-fredag 9-15
Lunchstängt 12-13

E-post:mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se 

Besökstider:
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15
Lunchstängt alla dagar 12-13

Besöksadress: Teknikgatan 12, Kungsbacka

Mottagning vuxenenheten

Har du eller någon i din närhet problem med missbruk eller beroende? Eller har du utsatts för våld i en nära relation? Har du själv utsatt någon i din närhet för våld? Ring 0300-83 53 31 och prata med en socialsekreterare. 

E-post: mottagningsenheten.vuxna@kungsbacka.se

Telefontider:
Måndag 9-17
Onsdag 13-15
Tisdag, torsdag, fredag 9-15 

Besökstider:

Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15
Lunchstängt alla dagar 12-13

Besöksadress: Teknikgatan 12, Kungsbacka

Mottagning försörjningsstöd

Fram till 30 april 2018 gäller detta: 

Söker du försörjningsstöd och kontaktar oss för första gången?
0300-83 42 97

Telefontider:
Vardagar 10-11

Vid akuta ärenden, till exempel om du saknar mat, är i behov av medicin, saknar en plats att sova för natten eller behöver skydd kan du besöka oss på måndagar klockan 13-16 samt tisdagar-fredagar klockan 13-14.30.

Besökstider:
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15
Lunchstängt alla dagar 12-13

Besöksadress:
Teknikgatan 12, Kungsbacka

Från 1 maj gäller detta:

Från 1 maj 2018 ansvarar förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad för handläggning och utbetalning av försörjningsstöd. Det innebär att ingen handläggning av försörjningsstöd kommer längre att finnas på Teknikgatan 12. Det är nu istället Kompetenscentrum som ligger på Södra Torggatan 16 i centrala Kungsbacka som tar över ansvaret.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden utanför våra öppettider ska du kontakta Socialjouren i Göteborg, 031-365 87 00.

Hit skickar du anmälningar och ansökningar:

Mottagning IFO
Box 104 14
434 24 Kungsbacka

Samordnad individuell plan - SIP

Om du behöver insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten har du rätt att få en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med en SIP är att förbättra samordningen mellan olika aktörer så att du kan få rätt stöd och vård.

Rätten till en SIP regleras i både hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen.

Möte inom 30 dagar – här görs planen upp

Mötet ska hållas inom 30 dagar och de som kallas är skyldiga att komma till mötet. Det är du och din familj som bestämmer vilka som ska vara med på mötet. Utöver din familj kan du bjuda in släkt, vänner och andra som är viktiga för dig. Du bestämmer också vilka av oss som arbetar för dig som ska vara med. Vid mötet gör vi tillsammans upp en SIP där man utifrån dina egna mål beskriver vad som ska göras, vem som ska göra vad och tidpunkt för uppföljning. Vi gör handlingsplanen tillsammans.

Den av oss som ansvarar för att planen skrivs och följs upp, kallas för samordnare och ska vara någon som du känner förtroende för. 

Kontakta gärna: 

Mottagning Barn och unga, 0300-83 48 89 och prata med en socialsekreterare.

Telefontider: 
Måndag 9-17
Tisdag-fredag 9-15
Lunchstängt 12-13

E-post: mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se