Familj, barn och unga

Familjer kan ha problem som inte går att lösa på egen hand. Kanske är du osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig. Här kan du se vem du ska kontakta. Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om vilket stöd du kan få.

Om du tar kontakt med oss för första gången för stöd kring barn, unga och familjer ska du ringa mottagningsnumret 0300-83 48 89 för att få rådgivning eller göra en ansökan. Därefter kommer en socialsekreterare att göra en utredning och pröva om du har rätt att få bistånd.

När du ringer till oss får du prata med kompetent personal. Du får vara anonym. 

Akut social hjälp

Om ett barn far illa

Om du tror att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det så att de kan få hjälp. Anmälan gör du till Mottagning barn och unga, 0300-83 48 89. Där får du också råd och stöd om du är osäker på om du ska anmäla.

Du kan också kontakta oss via e-post: mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se 

Mottagning barn och unga

Behöver du eller ditt barn stöd och hjälp? Känner du oro för ett barn i din närhet?
0300-83 48 89

Telefontider: Måndagar 9-17, tisdag-fredag 9-15, lunchstängt 12-13

E-post:mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se 

Besökstider:
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15
Lunchstängt alla dagar 12-13

Besöksadress: Teknikgatan 12, Kungsbacka

Mottagning vuxenenheten

Har du eller någon i din närhet problem med missbruk eller beroende? Eller har du utsatts för våld i en nära relation? Har du själv utsatt någon i din närhet för våld?
0300-83 53 31

E-post: mottagningsenheten.vuxna@kungsbacka.se

Telefontider: 

Måndag 9-17
Onsdag 13-15 
Tisdag, torsdag, fredag 9-15 

Besökstider:

Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15
Lunchstängt alla dagar 12-13

Besöksadress: Teknikgatan 12, Kungsbacka

Mottagning försörjningsstöd

Söker du försörjningsstöd och kontaktar oss för första gången?
0300-83 42 97

Telefontider:
Vardagar 8.30-9.30
Tisdagar-fredagar 10-12

Vid akuta ärenden, till exempel om du saknar mat, är i behov av medicin, saknar en plats att sova för natten eller behöver skydd kan du besöka oss på måndagar klockan 13-16 samt tisdagar-fredagar klockan 13-14.30.

Besökstider:
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15
Lunchstängt alla dagar 12-13

Besöksadress:
Teknikgatan 12, Kungsbacka

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden utanför våra öppettider ska du kontakta Socialjouren i Göteborg, 031-365 87 00.

Hit skickar du anmälningar och ansökningar:

Mottagning IFO
Box 104 14
434 24 Kungsbacka

En dörr in - vårt arbetssätt

Hjälp och stöd kan innebära många olika saker. I Kungsbacka jobbar alla som möter barn och unga enligt filosofin En dörr in, vårt gemensamma förhållningssätt.

Oavsett vem av oss du har kontakt med ska vi samverka för att du som kommuninvånare ska få stöd utifrån dina behov. 

Behoven hos barn och unga följer inga verksamhetsgränser

En dörr in – vårt arbetssätt

Hjälp och stöd kan innebära många olika saker. I Kungsbacka jobbar alla som möter barn och unga enligt filosofin En dörr in, vårt gemensamma förhållningssätt.  

Oavsett vem av oss du har kontakt med ska vi samverka för att du som kommuninvånare ska få stöd utifrån dina behov. 

Behoven hos barn och unga följer inga verksamhetsgränser