Vårdnad, boende och umgänge

Om föräldrar trots samarbetssamtal inte kan enas kan föräldrar vända sig till domstolen som sedan beslutar vad som är bäst för barnet.

Inför ett sådant beslut begär domstolen oftast en utredning från familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört. Om familjerätten får uppdraget att göra en sådan utredning får föräldrarna en skriftlig kallelse till familjerätten.

Familjerätten

0300-83 40 00
familjeratten@kungsbacka.se

 

Telefontider

Måndagar 13 – 15
Tisdagar 10 – 12
Onsdagar 13 – 15
Torsdagar 10 – 12
Fredagar 10 – 12

Besöksadress vid bokade besök
Nygatan 17 B, Lindens torg

Postadress
Box 104 14
434 24 Kungsbacka