Föräldragrupper i Kungsbacka

Kungsbacka kommun erbjuder kostnadsfria föräldrastödskurser utifrån cope-metoden.

Föräldrakurs i Onsala barn 3-11 år

Den 22 januari startar vi en ny COPE-kurs för föräldrar som har barn 3-11 år. Vi kommer att vara på Galaxen i Onsala. Kursen startar den 22 januari klockan 18-20 och är under åtta måndagar framåt. Föräldrakursen är kostnadsfri. Anmälan och frågor till Anette Svensson, 0300-83 49 03 eller anette.svensson@kungsbacka.se

Föräldrakurs i Älvsåker barn 3-11 år

Den 24 januari startar vi en ny COPE-kurs för föräldrar som har barn 3-11 år. Vi kommer att vara på Älvssåkersskolan. Kursen startar den 24 januari klockan 18.30-20.30. Föräldrakursen är kostnadsfri. Anmälan och frågor till Anette Svensson, 0300-83 49 03 eller anette.svensson@kungsbacka.se

Föräldrakurs för tonårsföräldrar

Den 20 februari startar vi en ny COPE-kurs för tonårsföräldrar. Vi kommer att vara på Bostället i Frillesås. Kursen startar den 20 februari klockan 18.30-20.30. Föräldrakursen är kostnadsfri. Anmälan och frågor till Anette Svensson, 0300-83 49 03 eller anette.svensson@kungsbacka.se

Föräldrastöd har god effekt

Ny svensk forskning visar att föräldrastöd har god effekt, bland annat minskar stressen hos föräldrar, konflikterna i familjen minskar och relationen mellan barn och föräldrar blir bättre.

De senaste åren har Kungsbacka kommun erbjudit kostnadsfria föräldrastödskurser utifrån Cope-metoden. Många föräldrar efterfrågar kunskap och verktyg för att kunna hantera sin roll som förälder.

Diskussioner kring olika ämnen

Vi träffas åtta gånger. Ämnen vi tar upp och diskuterar är till exempel:

  • Uppmärksamma det positiva
  • Bevara ditt lugn
  • Bortse från negativt beteende
  • Förhandling

Kursen leds av utbildade COPE- instruktörer. Vid varje kurstillfälle bjuder vi på kaffe/the och fralla.

Vad är COPE-metoden?

Metoden har utarbetats av professor Charles Cunningham i Canada. Syftet med COPE-kurserna är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärkas i sitt föräldraskap.

Vid varje kurstillfälle utgår man ifrån videoexempel - korta filmsekvenser med olika situationer som kan uppstå i en familj. Efter videofilmen diskuterar ni i mindre grupper olika lösningar som man kan använda sig av.

Alla föräldrar får chansen att samtala och byta erfarenheter med varandra. För att pröva nya lösningar ges en hemuppgift efter varje kurstillfälle.

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se