Tonåring och förälder i samtal. Foto: Scandinav

Föräldragrupper i Kungsbacka

Kungsbacka kommun erbjuder kostnadsfria föräldrastödskurser utifrån cope-metoden.

Nya kurser startar i höst

Till hösten startar vi nya föräldrakurser.

Särö med start 6 september

COPE-kurs för föräldrar som har barn 3-11 år. Vi erbjuder barnpassning i samma lokal för ett begränsat antal barn från 6 års ålder.

Kursen startar onsdag 6 september klockan 18-20 och är under åtta onsdagar framåt. Sista anmälningsdag är 30 augusti.

Vallda med start 18 september

COPE-kurs för föräldrar med barn i tonåren. Kursen startar måndag 18 september klockan 18.30-20.30 och är under åtta måndagar framåt med uppehåll under höstlovet. Sista anmälningsdag är 11 september.

Anmälan

Anmäl dig till Anette Svensson på 0300-83 49 03 eller anette.svensson@kungsbacka.se

Föräldrastöd har god effekt

Ny svensk forskning visar att föräldrastöd har god effekt, bland annat minskar stressen hos föräldrar, konflikterna i familjen minskar och relationen mellan barn och föräldrar blir bättre.

De senaste åren har Kungsbacka kommun erbjudit kostnadsfria föräldrastödskurser utifrån Cope-metoden. Många föräldrar efterfrågar kunskap och verktyg för att kunna hantera sin roll som förälder.

Diskussioner kring olika ämnen

Vi träffas åtta gånger. Ämnen vi tar upp och diskuterar är till exempel:

  • Uppmärksamma det positiva
  • Bevara ditt lugn
  • Bortse från negativt beteende
  • Förhandling

Kursen leds av utbildade COPE- instruktörer. Vid varje kurstillfälle bjuder vi på kaffe/the och fralla.

Vad är COPE-metoden?

Metoden har utarbetats av professor Charles Cunningham i Canada. Syftet med COPE-kurserna är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärkas i sitt föräldraskap.

Vid varje kurstillfälle utgår man ifrån videoexempel - korta filmsekvenser med olika situationer som kan uppstå i en familj. Efter videofilmen diskuterar ni i mindre grupper olika lösningar som man kan använda sig av.

Alla föräldrar får chansen att samtala och byta erfarenheter med varandra. För att pröva nya lösningar ges en hemuppgift efter varje kurstillfälle.

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se