Foto: HK Anderssson/Bildarkivet.se Foto: Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se

Korttidshem

Till ett korttidshem kan barn och ungdomar med funktionsnedsättning komma och bo under kortare perioder.

Stimulans och avlastning

Er familj kan till exempel behöva ett korttidshem om ert barn behöver stimulans och miljöombyte eller om ni som föräldrar behöver avlastning.

Stöd och aktiviteter

På korttidshemmen bor barnet eller ungdomen i eget rum och det finns personal som ger stöd och omsorg dygnet runt. Vi ordnar också olika aktiviteter, så som att:

  • Åka och bada 
  • Gå på konsert eller bio 
  • Spela spel 
  • Lyssna på musik 
  • Spela fotboll

Vård och mediciner

Barnsjuksköterskor tar hand om barnets medicinska behov på korttidshemmet. Det innebär att de hanterar barnets läkemedel, och ger råd och stöd i medicinska frågor till både anhöriga och personal.

Tre korttidshem

Kungsbacka kommun har tre korttidshem för barn och ungdomar:

  • Skogsalléns korttidshem har plats för fem ungdomar. Vi har öppet vardagar, helger och under sommaren. Syftet med korttidshemmet är att förbereda barnet eller ungdomen att flytta hemifrån.
  • Karsjö korttidshem har två avdelningar; Bullerbyn och Junibacken med plats för fyra barn på varje avdelning. 
  • Tölö korttidshem har fyra platser.

Kostnadsfri omsorg

Omvårdnaden på korttidshemmet är kostnadsfri. Däremot betalar du en avgift per dygn för mat. Korttidshemmen står för sängkläder och handdukar. Barnet eller ungdomen tar själv med sig de hjälpmedel hen har och personliga tillhörigheter. 

Resor till och från korttidshem ordnar och bekostar du själv och ditt barn eller ungdom har med sig egna fickpengar till de aktiviteter hen gör under sin vistelse.

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. Ungdomar över 15 år kan göra ansökan själva. När du ansökt gör socialsekreteraren en bedömning utifrån barnets eller ungdomens behov och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:
Socialsekreterare
Nämnden för Funktionsstöd
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Väljer du att ringa hittar du rätt nummer här under.Välj telefonnummer utifrån vilken dag i månaden du är född. Är du till exempel född den 7 december ringer du på numret under rubriken Född dag 1-8 i månaden.

Född dag 1-8 i månaden: 0300-83 52 84
Född dag 9-15 i månaden: 0300-83 51 82
Född dag 16-22 i månaden: 0300-83 41 22
Född dag 23-31 i månaden: 0300-83 52 16