Foto: Bildarkivet.se Foto: Bildarkivet.se Foto: Magnus Ström/Bildarkivet.se Foto: Bildarkivet.se

Läger

På kommunens läger för barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du träffa andra unga i samma situation och prova på nya aktiviteter.

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är till exempel ADHD, Aspergers syndrom eller högfungerande autism. Tanken med våra läger är att berika din tillvaro och avlasta föräldrar och anhöriga. 

Många olika aktiviteter

På våra läger kan du till exempel:

  • Spela fotboll eller andra sporter
  • Bada, paddla kanot eller göra andra friluftsaktiviteter
  • Spela spel 
  • Se på film eller göra andra kulturaktiviteter

Helg- och sommarläger

Helg- och sommarläger hålls på våra två lägergårdar i Vallda var fjärde helg och under en vecka varje sommar. Deltagarna delas in i grupper efter ålder och varje grupp består av fyra till sex barn eller ungdomar.

Dagläger

Dagläger är för dig som vill åka på läger, men inte sova över. Lägret hålls på Sommarlust i Kungsbacka och är dagtid en helg per månad på lördagar och söndagar. Personalen hämtar och lämnar barnen hemma.

Trygghet och kontinuitet

Vi som leder lägren har flera års erfarenhet inom arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi strävar efter en jämn könsfördelning. För att ge trygghet och kontinuitet åt deltagarna ska samma personal i så stor utsträckning som möjligt arbeta med samma lägergrupp.

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till någon av våra socialsekreterare. Om du är över 15 år kan du själv göra ansökan. När du ansökt gör socialsekreteraren en bedömning utifrån dina behov och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:
Socialsekreterare
Nämnden för Funktionsstöd
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Väljer du att ringa hittar du rätt nummer här under.Välj telefonnummer utifrån vilken dag i månaden du är född. Är du till exempel född den 7 december ringer du på numret under rubriken Född dag 1-8 i månaden.

Född dag 1-8 i månaden: 0300-83 52 84
Född dag 9-15 i månaden: 0300-83 51 82
Född dag 16-22 i månaden: 0300-83 41 22
Född dag 23-31 i månaden: 0300-83 52 16