Avlösning

Avlösning ska avlasta dig som är anhörig till någon med funktionsnedsättning.

Avlösaren tar över omvårdnad av din närstående och gör vardagliga aktiviteter tillsammans med honom eller henne, så att du ska få tid till avkoppling och egna aktiviteter.

Stöd i hemmet

Hur avlösningen ska utformas bestäms tillsammans med avlösaren. Avlösningen sker i hemmet eller dess närmiljö och kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Du väljer vem som ger stödet

I Kungsbacka kommun har vi ett system där du, när du fått avlösning beviljad, själv bestämmer om du vill anlita den kommunala ledsagartjänsten eller ett privat företag. Systemet kallas kundval.

Läs mer om kundval
Lista över företag som du kan välja mellan

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. God man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och de lagar som gäller, såsom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL. Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Socialsekreterare
Nämnden för Funktionsstöd
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Väljer du att ringa hittar du rätt nummer här under. Välj telefonnummer utifrån vilken dag i månaden du är född. Är du till exempel född den 9 december ska du ringa på numret under rubriken Född dag 7-13 i månaden. 

Född dag 1-6 i månaden: 0300-83 51 67
Född dag 7-13 i månaden: 0300-83 47 56
Född dag 14-22 i månaden: 0300-83 50 26
Född dag 23-31 i månaden: 0300-83 48 42

Vill du bli avlösare?

Här kan du läsa mer om vad en avlösare gör och hur du anmäler ditt intresse