Boendestöd

Du som har en psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få boendestöd. Det är ett pedagogiskt och socialt stöd för att stärka din förmåga att klara dig på egen hand.

Stöd efter dina behov

Boendestöd finns för att stärka din förmåga att klara din vardag på egen hand. Boendestöd är ett pedagogiskt, socialt och utåtriktat stöd där du är delaktig efter din förmåga. Boendestödjaren arbetar motiverande och stöttande för att du ska bli så självständig som möjligt.

Så mycket kostar det

Boendestödet är avgiftsbelagt. Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst du har och avgiften kan som högst bli 201 kronor per timma. 

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till våra socialsekreterare. God man eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. När du ansöker om stöd görs en bedömning utifrån ditt behov och socialtjänstlagen, SoL.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Socialsekreterare
Nämnden för Funktionsstöd
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Väljer du att ringa hittar du rätt nummer här under. Välj rubrik utifrån vilken funktionsnedsättning du har. Sedan väljer du telefonnummer utifrån vilken dag i månaden du är född. Är du till exempel född den 9 december ska du ringa på numret under rubriken Född dag 7-13 i månaden. 

För dig med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Född dag 1-6 i månaden: 0300-83 51 67
Född dag 7-13 i månaden: 0300-83 47 56
Född dag 14-22 i månaden: Telefon 0300-83 50 26
Född dag 23-31 i månaden: 0300-83 48 42

För dig med psykisk funktionsnedsättning

Född dag 1-10 i månaden: 0300-83 51 32
Född dag 11-20 i månaden: 0300-83 51 75
Född dag 21-31 i månaden: 0300-83 51 30