Kortidsvistelse

Korttidsvistelse är till för att ge miljöombyte, personlig utveckling eller avlastning till anhöriga.

Korttidsvistelsen kan du få regelbundet eller vid akuta behov. Under vistelsen bor du i något av våra korttidshem. Stödet är avgiftsbelagt.

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. God man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Socialsekreterare
Nämnden för Funktionsstöd
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Väljer du att ringa hittar du rätt nummer här under.Välj nummer utifrån vilken dag i månaden du är född. Är du till exempel född den 9 december ska du ringa på telefonnumret under rubriken Född dag 7-13 i månaden. 

Född dag 1-6 i månaden: 0300-83 51 67
Född dag 7-13 i månaden: 0300-83 47 56
Född dag 14-22 i månaden: 0300-83 50 26
Född dag 23-31 i månaden: 0300-83 48 42