Bildarkivet.se

Aktivitetshuset Regnbågen

På Regnbågen erbjuder vi schemalagda aktiviteter i mindre grupper för dig som har en psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Regnbågen är till för dig som:

  • på grund av en psykisk funktionsnedsättning har stora svårigheter att ta del av arbetsmarknadens utbud och andra aktiviteter 
  • inte har rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Aktiviteter i små grupper

På Regnbågen erbjuds schemalagda aktiviteter i små grupper. vi erbjuder aktiviteterna  inom framförallt hälsofrämjande, praktiska eoch kreativa områden. Dessutom finns även arbetsinriktade sysslor med eller utan stöd av handledare.

Aktivitetshuset är öppet måndag klockan 9-13 och tisdag-fredag klockan 9-15.

Lunch

Du som är deltagare på Regnbågen kan även äta lunch hos oss. Du kan även välja att enbart äta lunch. Lunch serveras måndag-fredag klockan 12-13. Om du vill äta lunch hos oss förbokar du det senast klockan 15 dagen före.

Caféet - en social samlingspunkt

Caféet fungerar som en träffpunkt. Hit kan du komma för att träffa andra i samma situation som du själv befinner dig i. Vi erbjuder social samvaro i en trygg miljö. I caféet kan du fika, läsa tidningar, spela spel eller lyssna på musik. Det finns även tillgång till dator med Internet.

Caféet är öppet tisdag-fredag klockan 13-15.

Kontakt

Vill du komma till träffpunkt eller aktiviteter, göra studiebesök eller få mer information kontaktar du oss på telefon 0300-83 80 63.

Kontakta gärna

Aktivitetshuset Regnbågen
0300-83 51 31
aktivitetshuset.regnbagen@kungsbacka.se

Telefontid:
Klockan 8-10 eller 13-16.30