Tonåringar, alkohol och droger

Kungsbacka arbetar förebyggande för att minska ungas användning av alkohol, tobak och droger. Vi har samlat information, tips och länkar till dig som är förälder.

Tonåringar och alkohol

Tonåringar och droger

Tonåringar och tobak

Kungsbacka kommun har tillsammans med Region Halland och Polisen ett handlingsprogram för att arbeta alkohol- och drogförebyggande. Programmet hjälper till att arbeta målinriktat och samarbetet mellan de olika aktörerna förbättras.

Mål med det drogförebyggande arbetet

Kungsbacka kommuns övergripande mål i det drogförebyggande arbetet är att totalkonsumtionen av alkohol och tobak ska minska, att ingen ungdom ska göra sin alkohol- och tobaksdebut innan 18 års ålder och att kommunen ska vara fri från narkotika och dopning.

Som komplement till handlingsprogrammet finns en drogpolicy med en särskild handlingsplan som gäller hos kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och särskolan. I den beskrivs vad personal på skolorna ska göra om de upptäcker eller misstänker att en elev använder droger.

Kontakta gärna