Ny i Sverige

Antalet människor på flykt i världen överstiger nu 65 miljoner. Hälften av dem är barn. Kungsbacka kommun tar emot dels ensamkommande barn och unga, dels vuxna och familjer som har kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd. Under 2017 räknar vi med att cirka 300 vuxna och barn kommer till Kungsbacka kommun.

Är du ny i Kungsbacka?

Så hjälper vi dig att komma in i samhället

Mötesplats integration - informationsmöten för allmänheten

Två gånger om året anordnar kommunen Mötesplats integration, ett större möte för information och dialog med allmänheten. Då ges övergripande aktuell information om flyktingmottagande och integrationsarbetet. Det ges möjlighet att ställa frågor och att prata med beslutsfattare och sakkunniga om enskilda planerade/befintliga boenden.

Nästa mötesplats integration

Vi återkommer om tid och datum för vårens mötesplats.

Så kan du engera dig för nyanlända

Så tar kommunen emot nyanlända

Det är Sveriges riksdag och regering som sätter ramarna för landets asyl- och integrationspolitik. Det vi kan påverka lokalt här i Kungsbacka är inte om vi ska välkomna nya invånare, utan hur vi gör det.

Inom kommunen arbetar vi gemensamt för att skapa förutsättningar för en god integration och samverkar med bland andra arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Region Halland och Migrationsverket.

Vi vill att Kungsbacka kommun ska vara en av landets bästa mottagarkommuner och en bra plats att bo och verka i för alla invånare, nya såväl som gamla. För att uppnå detta är inkluderingen av de nya kommuninvånarna oerhört viktig.

Integration och inkludering är ett uppdrag som kommunen inte löser själv. Här behöver vi stöd av civilsamhället - ditt stöd. Det är i mötet med gamla invånare som våra nya kommuninvånare använder sin svenska i praktiken, får nya vänner, deltar i fritidsaktiviteter och därmed blir en del av vår gemenskap.

Så tar kommunen emot nyanlända och ensamkommande