Foto: Scandinav.

Flyktingguide och språkvän

Flyktingguide/Språkvän i Kungsbacka är ett sätt för invandrare eller flyktingar att träffa svenskar. Genom att mötas och lära känna varandra får vi integration på riktigt!

Här kan du anmäla dig för att bli flyktingguide eller språkvän. 

Vi hjälper till att matcha er efter exempelvis intressen och erbjuder olika sätt att umgås:

- personliga kontakter
- träffar i grupp

Hur ofta och på vilket sätt ni vill träffas, bestämmer ni själva. 
När du har anmält dig, kontaktar vi dig för att boka ett första möte.

Du anmäler dig lättast via webformuläret nedan. 

Jag vill bli flyktingguide
Jag vill träffa en flyktingguide

När du har anmält dig tar det minst en månad innan vi hittar en lämplig matchning för dig. Om det tar längre tid än en månad, beror det på att vi vill hitta rätt matchning för dig.

När du har fått en matchning, följer vi upp er kontakt efter tre månader. Syftet med uppföljningen är att se så att ni trivs med varandra. Det är möjligt att byta matchning och också att få fler matchningar.


Vanliga frågor 

Vem kan bli flyktingguide?
Du som är etablerad i Sverige, talar flytande svenska och vill göra en idell insats på din fritid.

Vem kan bli språkvän?
Du som är ny i Sverige, som vill träna din svenska och lära känna svenskar.  

Kan barn och ungdomar under 18 år vara med?
Personer under 18 år kan delta tillsammans med vårdnadshavare, men vi matchar inte enskilda personer under 18 år med andra vuxna eller barn och unga under 18 år. 

Vad är kommunens roll och ansvar?
Kommunen ansvarar för matchningen, bjuder in deltagarna till en första träff och följer upp hur de som har matchats tycker att det går. 

Vad har deltagarna för ansvar eller skyldigheter?
Projektet bygger på frivillighet, öppenhet, respekt och ömsesidigt utbyte, men det finns inga formella krav på deltagarna. Det är deltagarna själva som formar relationen och kommer överens om vad de vill göra när de ses. Flyktingguiden representerar inte kommunen. 
Flyktingguiden och språkvännen kan när som helst avbryta sin matchning, vid behov kan projektledaren hjälpa till med detta och hjälpa till med en ny matchning. 

Får deltagarna någon ersättning?
Nej deltagandet är ideellt och ni träffas som vanliga bekanta eller kompisar. Vill ni till exempel gå och fika bekostar ni detta själva. 

Hur lång tid tar det att få en matchning?
Just nu är det många anmälda och därför kan det ta cirka en månad att bli matchad. Fyll gärna i så mycket information som möjligt när du anmäler dig, så blir det lättare att hitta en matchning. Du blir kontaktad när det finns en lämplig matchning.

 

Fakta om Flyktingguide/Språkvän

Flyktingguide/Språkvän i Kungsbacka är ett samarbete mellan kommunen och Studieförbundet vuxenskolan. Liknande mötesplatser med samma namn finns i ett hundratal kommuner i Sverige.


Kontakta gärna

flyktingguide@kungsbacka.se

Manel Saidi
0300-83 66 24
manel.saidi@kungsbacka.se

Ali reza Dekhordi 
ali-reza.dehkordi@kungsbacka.se