Bli språkvän/flyktingguide

Vill du vara med och ge nyanlända en bra start i Kungsbacka? Då kan du bli språkvän/flyktingguide! Din insats kan betyda mycket för att människor lättare kan komma in i samhället. Samtidigt blir det ett ömsesidigt utbyte där du kan lära känna kultur och tradition från andra länder.

Du anmäler dig lättast via webformuläret nedan. Flyktingguide/Språkvän i Kungsbacka är ett samarbete mellan kommunen och Studieförbundet vuxenskolan.

Jag vill bli språkvän/flyktingguide

Vanliga frågor 

Vem kan bli flyktingguide?
Du som är etablerad i Sverige, talar flytande svenska och vill göra en idell insats på din fritid.

Vem kan bli språkvän?
Du som är ny i Sverige, som vill träna din svenska och lära känna svenskar.  

Kan barn och ungdomar under 18 år vara med?
Personer under 18 år kan delta tillsammans med vårdnadshavare, men vi matchar inte enskilda personer under 18 år med andra vuxna eller barn och unga under 18 år. 

Vad är kommunens roll och ansvar?
Kommunen ansvarar för matchningen, bjuder in deltagarna till en första träff och följer upp hur de som har matchats tycker att det går. 

Vad har deltagarna för ansvar eller skyldigheter?
Projektet bygger på frivillighet, öppenhet, respekt och ömsesidigt utbyte, men det finns inga formella krav på deltagarna. Det är deltagarna själva som formar relationen och kommer överens om vad de vill göra när de ses. Flyktingguiden representerar inte kommunen. 
Flyktingguiden och språkvännen kan när som helst avbryta sin matchning, vid behov kan projektledaren hjälpa till med detta och hjälpa till med en ny matchning. 

Får deltagarna någon ersättning?
Nej deltagandet är ideellt och ni träffas som vanliga bekanta eller kompisar. Vill ni till exempel gå och fika bekostar ni detta själva. 

Hur lång tid tar det att få en matchning?
Just nu är det många anmälda och därför kan det ta cirka en månad att bli matchad. Fyll gärna i så mycket information som möjligt när du anmäler dig, så blir det lättare att hitta en matchning. Du blir kontaktad när det finns en lämplig matchning.

Kontakta gärna

flyktingguide@kungsbacka.se

Ali Reza Dekhordi
0300-83 66 24
ali-reza.dehkordi@kungsbacka.se