Så tar Kungsbacka emot nyanlända

Kommunens ansvar för att ta emot nyanlända är reglerat enligt lag. Kommunen ska bland annat ordna boende, undervisning i svenska för vuxna samt skolgång för barn.

Kommunen ansvarar för att nyanlända (vuxna eller familjer med uppehållstillstånd) som har anvisats hit av Migrationsverket får bostad. Anhöriga och nyanlända som själva väljer att flytta till kommunen, ansvarar för att ordna bostad på egen hand. 

Kommunen ordnar Sfi-undervisning (Svenska för invandrare) samt ger kurs i samhällsorientering.

Kommunen ansvarar också för:

  • Boende och omvårdnad av ensamkommande barn
  • Att utse god man och vårdnadshavare för ensamkommande barn
  • Förskola och skola för ensamkommande, barn till nyanlända och asylsökande

Samhällets roller och ansvar

Sveriges regering och riksdag utformar den övergripande asyl- och migrationspolitiken. Lokala politiker beslutar om vad som ska göras i kommunen, inom ramen för den nationella asyl- och migrationspolitiken.  Ansvariga i kommunens förvaltningar bestämmer hur besluten ska genomföras. 

Migrationsverket, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polisen, är några av samhällsaktörerna som samverkar i mottagandet av flyktingar. 
Läs mer om de olika aktörernas ansvar och roller på Krisinformation.se:

Det här gör myndigheterna