Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande är barn och ungdomar under 18 år som har kommit till Sverige och sökt asyl utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig.

Kommunen blir anvisade ett antal ensamkommande varje år och vår uppgift är att utreda barnets behov och ta beslut om insatser och lämplig placering i boenden. Kommunen ansvarar för skolundervisning, att utse en god man, och bistår i efterforskning av anhöriga.

Om ett asylsökande ensamkommande barn fyller 18 år eller skrivs upp till myndig ålder övergår ansvaret för boende och uppehåll till Migrationsverket. 

Om barnet har fått permanent uppehållstillstånd får de en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare.

Frågor och svar om nyanlända

Här kan du se en film om tre killar som tagit sig från Afghanistan till Sverige utan sina anhöriga. De berättar om sin resa och sina framtidsdrömmar.

Vill du hjälpa till?

Kommunen söker ofta personer som kan vara god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Läs mer under länkarna här nedan.

Vi söker också kontaktfamiljer. Vill du veta mer kan du kontakta kundcentret Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00, eller mejla till familjehem@kungsbacka.se