Boenden för ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn kan placeras i stödboenden, dygnet runt-bemannande HVB-hem eller familjehem.

På HVB-hemmen finn personal som är ett stöd för barnen i vardagen, t.ex. skola och  fritid. Personalen är beteendevetare, socionomer, pedagoger eller har annan lämplig kompetens. Personalens breda kompetens gör att vi kan möta ungdomarnas skiftande behov.

Boendet ska vara så bra och hemliknande som möjligt där vardagen består av skolgång, matlagning, städning, läxläsning och intressanta fritidsaktiviteter.

Behov av boenden för ensamkommande

Kungsbacka hade under 2015 ett stort mottagande av ensamkommande barn och unga. 2016 tog vi emot 14 ensamkommande barn och unga under 18 år. Under 2017 tar vi uppskattningsvis emot cirka 20 ensamkommande barn och unga.

Eftersom antalet ensamkommande barn har minskat innebär det att antalet platser på HVB-hem kommer att minska. Många av de barn och unga som tidigare bott på HVB-hem har flyttat eller kommer att flytta till stödboende, som är en boendeform där individen får ta ett större eget ansvar och har mindre stöd av personal.

Planerade boenden

Södra Annebergsvägen 35, Anneberg
Här finns ett befintligt hvb-hem med 10 platser. Projektering pågår för att bygga ett nytt boende med 24 platser, varav minst hälften stödboende. Det nya boendet ersätter det gamla. Planerad start sommaren 2018.

Kommunen tar emot färre barn än vad tidigare prognoser visat, detta innebär att vi har stoppat ett antal planerade boenden.