För dig som är ny i Sverige

Här har vi samlat information om vad kommunen erbjuder dig som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Kungsbacka kommun har ansvar för:

  • att du som är anvisad till kommunen får ett boende 
  • att du får SFI-undervisning, svenska för invandrare 
  • att du får gå kurs i samhällsorientering
  • att dina barn får gå i skolan. Det gäller även barn till asylsökande.

SFI-undervisningen är anpassad till dina tidigare kunskaper i svenska och din utbildning i hemlandet.

Kurserna i samhällsorientering innehåller information om Sveriges lagar och regler, demokrati och hur svenska myndigheter fungerar. Kurserna ges på ditt modersmål.

Språkkafé

På biblioteket på Kulturhuset Fyren kan du öva på att prata svenska med människor som har svenska som modersmål. Det är gratis att delta. 

Mer information om tider och program hittar du på bibliotekets hemsida eller i kommunens evenemangskalender , sök på "språkcafé". 

Det här kan du göra 

Varje månad får du tips om saker att göra i Kungsbacka. 
Ny i Sverige, januari
New to Sweden, January

Ung i Kungsbacka

Ungdomar i Kungsbacka får stöd och handledning kring allt som rör deras fritid. 
Mer information om Ung i Kungsbacka.  

Flyktingguide/Språkvän 

Kommunen hjälper dig som är ny i Sverige att träffa svenskar. 
Mer information om Flyktingguide/Språkvän.

Mer information

Längst ner på sidan hittar du länkar till olika myndigheter, nätverk för företagande och ytterligare information om Kungsbacka på ditt modersmål.