För dig som är ny i Kungsbacka

Kungsbacka kommun hjälper dig som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige att komma in i samhället. Du som är anvisad till Kungsbacka får hjälp att hitta boende, du får undervisning i svenska (SFI) och samhällsorietnering. Dina barn får gå i skolan - det gäller även barn till asylsökande.

Lär dig svenska på SFI

SFI-undervisningen är anpassad till dina tidigare kunskaper i svenska och din utbildning i hemlandet.

Kurserna i samhällsorientering innehåller information om Sveriges lagar och regler, demokrati och hur svenska myndigheter fungerar. Kurserna ges på ditt modersmål.

Träffa svenskar och prata svenska

På biblioteket på Kulturhuset Fyren kan du öva på att prata svenska genom att vara med på språkcafé och våra andra aktiviteter. Det är gratis att delta.

Tider och program för språkcafé på bibliotekets hemsida

Aktiviteter i Kungsbacka

Här kan du läsa om aktiviteter för dig som är ny i Sverige.

Mer information

Längst ner på sidan hittar du länkar till olika myndigheter, nätverk för företagande och ytterligare information om Kungsbacka på ditt modersmål.