Medborgarlöfte 2017

Information om trafiksäkerhet i grundskolorna och trygghetsvandringar – det är några av de löften som polisen och kommunen ger invånarna inför 2017. Men i år finns det också ett helt nytt löfte – ett barnlöfte.

Medborgarlöftena har tagits fram efter de medborgardialoger som genomförts i Kungsbacka under oktober-november 2016. I år är andra året som medborgarlöften lämnas till invånarna i Kungsbacka. Nytt för i år är att det finns ett särskilt fokus på barnen. 

– Det som är nytt för i år är att vi haft särskilt riktade dialoger med barn och ungdomar för att få veta hur de ser på sin och andras trygghet, säger Ann Rönnäng som är kommunpolis i Kungsbacka.

Två tydliga fokusområden lyfts fram från dialogerna; trygghet i trafiken och trygghet i offentlig miljö. Nu har flera aktiviteter tagits fram för att öka tryggheten inom dessa områden. 

– Vår förhoppning är att vi tillsammans med kommunen ska skapa en ökad trygghet för medborgarna, säger Ann Rönnäng.

Det som kom fram i dialogen med barnen kommer att presenteras vid en föreläsning i samverkan med nätverket Föräldrar emellan under hösten 2017.

Syftet med medborgarlöftena är att polisen och kommunen – bland annat utifrån det som kommer fram i medborgardialogerna – ska skapa konkreta aktiviteter som kan resultera i en större trygghet hos medborgarna. De är också en fördjupning av den samverkansöverenskommelse som sedan tidigare funnits mellan kommunen och polisen.

Samverkansöverenskommelse med medborgarlöften 2017.

Kontakta gärna