Brottsstatistik

Kungsbacka upplevs som en av Sveriges tryggaste kommuner, vilket stämmer bra överens med brottsstatistiken. Grova brott är ovanligt. I SCB:s undersökning från 2015 hamnar Kungsbacka på plats 13 av 290, när invånarna själva uppskattar tryggheten.

I SCB:s undersökning från 2014 hamnar Kungsbacka på plats 14 av 290, när medborgarna själva uppskattar tryggheten. 

I tabellen nedan presenteras Kungsbackas anmälda brott, totalt per år för 2011-2015.  I princip följer Kungsbacka den nationella utvecklingen

ÅrAntal anmälda brott i KungsbackaAntal anmälda brott i Sverige
2011 5890
1 416 280
2012 5250
1 402 588
2013 5231
1 401 982
2014 5378 1 443 753
2015 5903

1 503 399

Brottstyper20112012201320142015
Stöld-, rån och häleribrott 2505 2057 2393 2346 2438
Hot-, kränknings- och frihetsbrott 649 621 564 522 711
Skadegörelse 799 615 571 594 604
Bilbrott 626 621 564 522 711
Alkohol- och narkotikabrott 748 706 555 519 408
Våldsbrott 425 400 335 337 465
Bedrägeri- och förfalskningsbrott 250 262 237 302 432
Miljöbrott (djur och natur) 37 59 28 34 79
Sexualbrott 45 64 63 51 43
Ekonomisk brottslighet
18 112 8 6 38

Källa: Brå

Förklaring av olika brottstyper. 

Kontakta gärna

Samordnare Lokala Brottsförebyggande rådet Patrick Migas
0300-83 80 97
patrick.migas@kungsbacka.se