Medborgarlöfte 2016

Medborgarlöftet består av konkreta aktiviteter som kommunen och polisen kommit överens om tillsammans, och som ska utföras under året för att öka tryggheten i kommunen.

Medborgarlöftet är ett resultat av de invånardialoger som kommunen och polisen hållit under oktober 2015, där drygt 900 kommuninvånare tillfrågats om var och när de upplever otrygghet. Tre fokusområden kom fram bland svaren: Resecentrum, mörka platser som gångtunnlar och motionsslingor samt trafiksäkerhet.

Läs om medborgarlöftets alla aktiviteter under 2016 här.