ÖPK - Överenskommelse polis och kommun

Kungsbacka kommun är en av Sveriges tryggaste. Det innebär inte att vi jobbar på att bli ännu bättre. I vårt samarbete med Polisen lokalt, tittar vi gemensamt på utvecklingsområden för att öka tryggheten för alla i Kungsbacka.

Kungsbacka kommun har en överenskommelse med polisen. I denna har gemensamma utvecklingsområden tagits fram och prioriterade målområden har skapats. Överenskommelsen för 2017 fokuserar på tre målområden:

  • Trygghet i trafiken
  • Trygghet i offentliga miljöer
  • Trygghet för barnen

Kontakta gärna

Samordnare nya En dörr in
Patrick Migas
0300-83 80 97
patrick.migas@kungsbacka.se