Elavbrott

Ingen kan helt garantera sig mot elavbrott. Men du kan själv påverka hur hårt du drabbas.

Så klarar du ett elavbrott

Elen försvinner då och då. Oftast bara några minuter, ibland upp till ett par timmar och i något enstaka fall under flera dygn.

Då är det bra att vara beredd och redan ha tänkt igenom hur man ska klara uppvärmning av huset, få ljus i mörkret, laga mat, få vatten och information om vad som händer.

Goda råd

På webbplatsen Krisinformation finns goda råd om hur du bäst förbereder dig. Se länken nedan.