Bygga, bo och miljö

Avfall

Bostäder

Bygglov

Cisterner

Djur

Enskilt avlopp

Kommunalt vatten och avlopp

Misstänkt matförgiftning

Om du störs

Strandskydd

  • Komplettering i pågående ärende

Vattenskyddsområde

Värmepump

Näringsliv och arbete

Bygglov

Cisterner

Hygieniska verksamheter

Lantbruk

Livsmedelsverksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Offentliga lokaler

Serveringstillstånd

Folköl- och tobaksförsäljning

Vattenskyddsområde

Privat utförare i för-och grundskolor

Fastighetsägare

Djurhållning