Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Camilla Sjögren

Idrottsanläggningar

Här hittar du information om bokning av kommunala idrottsanläggningar och planer. Prislista finns längst ner på sidan. Det finns fler anläggningar som drivs av föreningar eller i privat regi.

Boka idrottsanläggningar

Gör en bokningsförfrågan på enstaka tider i webb-bokningen eller kontakta Föreningsservice.

Driftinformation för webb-bokningen

Om du har problem inne i webb-bokningen, tryck ctrl och F5.

Ansök om säsongsbokning senast 1 mars

Klicka på länken i den vita rutan och fyll i formuläret för att ansöka om säsongsbokning i idrottslokaler och områdeslokaler.

Ansök senast den 1 mars varje år om du vill göra en säsongsbokning. Säsongsperioden är 1 september - 30 april. Vid fördelning av tider i våra idrottsanläggningar har vi följande prioritering: 

  1. Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar
  2. Motionsgrupper
  3. Privatpersoner

Ansök om tider för arrangemang senast 1 mars

Klicka på länken längst ner i den vita rutan längre upp på sidan och ansök om tid för arrangemang i idrottslokal.

Föreningar får ansöka om maximalt två arrangemang per termin. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller dylikt. 

Vi förbehåller oss rätten att förlägga arrangemangen i de lokaler som anses mest lämpade. Detta för att undvika tidsödande och kostsamma transporter av material med mera samt att alltför många arrangemang ska drabba en enskild anläggning. När vi fördelat arrangemangen i hallarna, skickar vi ut ett kontrakt/bokningsbesked till föreningen.

Föreningen ska kontakta föreningsservice senast en månad innan arrangemanget för en avstämning.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag och torsdag
8.30-12 och 13.30-16
Onsdag
13.30-16
Fredag
8.30-12 och 13.30-15

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka