Kan själv!

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna.

 

Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska sin omvärld.

 

Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur det lilla barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för och närmar sig ljud och så småningom musik.

 

Därför visar vi en utställningsmiljö där de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud på sina villkor.

22 november - 05 januari, kl 12:00-17:00