Utställning - Färger, former, mönster

Berit Prohaszka är amatörfotograf. Hon visar sin fascination av naturens förmåga att skapa starka färger och säregna former, samt kamerans förmåga att framhäva detaljer mönster.

24 mars, kl 11:00-16:00