Foto: Hannah Larsson Gather up_foto: Kristina Axelsson

Queer up 2017

17–20 maj är det dags för Kungsbackas egen festival för mänskliga rättigheter. Årets tema är "Vad är normalt?"

Under fyra dagar fylls Kungsbacka med mängder av aktiviteter, föreläsningar, workshops, scenprogram, utställningar och mycket mer. I år är temat för festivalen "Vad är normalt?". Föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner är med och bidrar med programpunkter. Vi hoppas på en festival som kan bidra till en känsla av gemenskap, gemensamt ansvar och att ställa upp för varandra, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån.

Här hittar du hela programmet för Queer up 2017.

Skolprogram

Under festivalen erbjuds ett program med workshops kring temat samlevnad för högstadiet och gymnasiet.

Här hittar du skolprogrammet.

Vad är Queer up?

Queer up är en festival som genomförts runt om i Kungsbacka sedan våren 2011. Vi tror på kraften att tillsammans lyfta upp och betona vikten av allas lika värde. Vi strävar efter att utmana normer och föreställningar som begränsar och stänger in människor, bekämpa all form av diskriminering och påverka attityder i positiv riktning.

Förvaltningen för Kultur & Fritid är huvudarrangör och samordnare för festivalen. Alla festivalens programpunkter är alkohol- och drogfria.

Vår värdegrund

  • Queer up tar aktivt ställning för mänskliga rättigheter, såsom de definierats i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen.
  • Queer up arbetar mot diskriminering och förtryck utifrån funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller-uttryck, etnicitet, trosuppfattning, sexualitet, social tillhörighet eller ålder.
  • Queer up tar avstånd från alla former av våld.
  • Queer up uppmuntrar till öppna samtal och diskussioner, och till att utmana samhällets, såväl som sina egna, normer och föreställningar.

Kontakta gärna

Ungdomskonsulent Ulrika Glingborn
0300-83 52 82
ulrika.glingborn@kungsbacka.se