Prova på-läger 2016

Prova-på-lägret är ett dagläger som vänder sig till dig som är mellan 10 och 20 år och har någon form av funktionsnedsättning.

Årets läger pågår måndag 20 juni till torsdag 23 juni mellan klockan 9 och 15.

På årets läger kommer du att få prova på:

  • Pyssel 
  • Scouterna
  • Bågskytte 
  • Golf
  • Trav
  • Skateboard
  • Inlines
  • Kickboard
  • Bowling

Kostnad

Kostnad för lägret är 600 kronor.
I avgiften ingår aktiviteter och mellanmål. Lunchen tar du med dig själv.

Du som behöver hjälp

Du som till exempel behöver hjälp i matsituationen, vid toalettbesök och/eller för att göra dig förstådd ska ha med en vuxen som hjälper dig.

Man kan eventuellt få hjälp med ledsagning enligt LSS efter en individuell bedömning som görs av LSS handläggare på kommunen. Du som behöver få hjälp med ledsagning bör ta kontakt med LSS-handläggaren i samband med att du skickar in din anmälan till lägret.

Kontakt handläggare för insatser enligt LSS
Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till: Socialsekreterare
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Väljer du att ringa hittar du rätt nummer här under. 
Välj rubrik utifrån vilken funktionsnedsättning du har. 
Sedan väljer du telefonnummer utifrån vilken dag i månaden du är född.
Är du till exempel född den 9 december ska du ringa på numret under rubriken Född dag 7-13 i månaden.
 
För dig med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada
Född dag 1-6 i månaden: 0300-83 51 67
Född dag 7-13 i månaden: 0300-83 47 56
Född dag 14-22 i månaden: 0300-83 50 26
Född dag 23-31 i månaden: 0300-83 48 42

För dig med psykisk funktionsnedsättning
Född dag 1-10 i månaden: 0300-83 51 32
Född dag 11-20 i månaden: 0300-83 51 75
Född dag 21-31 i månaden: 0300-83 51 30

Har du frågor kring ditt barns hjälpbehov på lägret kontakta Margareta Niklasson på Habiliteringen telefon 0300-56 51 17.

Anmälan till lägret

Du hittar länk till anmälningsformuläret längst upp på sidan. Senast fredag 15 maj vill vi ha din ansökan.

Förtur kommer att lämnas till de som inte tidigare varit med på lägret. Därefter kommer platserna att lottas ut.

Anmälan är bindande. Besked om du fått plats på lägret får du under vecka 21.

Längst ner på sidan finns denna information i pdf format om du behöver skriva ut.

Kontakta gärna

Ungdomskonsulent Madeleine Jonasson
0300-83 78 21
madeleine.jonasson@kungsbacka.se