Foto: Hannah Larsson Fröken B. Foto: Nadim Elazzeh Gather up_foto: Kristina Axelsson

Queer up 2016

Den 3-6 februari är det dags för Kungsbackas egen festival för mänskliga rättigheter. Årets tema är solidaritet.

Under fyra dagar fylls Kungsbacka med mängder av aktiviteter, föreläsningar, workshops, scenprogram, utställningar och mycket mer. I år fokuserar festivalen på temat solidaritet. Föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner är med och bidrar med programpunkter. Vi hoppas på en festival som kan bidra till en känsla av gemenskap, gemensamt ansvar och att ställa upp för varandra, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån.

Ett program för alla

I årets program finns något för alla. Tag del av berättelser insamlade i Kungsbacka i en av utställningarna på Fyren. Eller gå på föreläsning om hur du kommunicerar i en interkulturell miljö. Njut av ett yogapass där du dessutom får reda på hur yoga och solidaritet hör ihop.

Festivalen bjuder på spännande musik med folkmusik, electro-pop och rap. Duon Sara & Samantha uppträder med feministisk och anti-nationalistisk folkmusik på Fyren på fredagen. På fredagkvällen är det dags för Queer up Live som bjuder på electro-pop med Ms. Henrik. På lördagen har rapparen Fröken B både workshop och spelning på Elektronen.

På festivalens sista dag kan du besöka mässan Gather up på Fyren. Det blir spännande utställare och utdelning av vandringspriset Årets insats för ett jämlikt Kungsbacka.

Festivalprogram 2016

Här kan du läsa årets program:

Onsdag 3 februari

Torsdag 4 februari

Fredag 5 februari

Lördag 6 februari

Aktiviteter under festivalens alla dagar

Tryckta program finns att hämta på Kulturhuset Fyren, Turistbyrån och Elektronen.

Inställd programpunkt

Torsdagens föreläsning med Cizzi Grönkvist "Vad är en vuxen? - en föreläsande föreställning" ställs in på grund av sjukdom.

Festivalplatser

Kulturhuset Fyren

Borgmästaregatan 6

Elektronen

Industrigatan 2a

Protonen

Blomstergatan 2

Stadshuset, Café Nyfiket

Storgatan 37

Biografen Facklan

Norra Torggatan 8-10

Vad är Queer up?

Queer up är en festival som genomförts runt om i Kungsbacka sedan våren 2011. Vi tror på kraften att tillsammans lyfta upp och betona vikten av allas lika värde. Vi strävar efter att utmana normer och föreställningar som begränsar och stänger in människor, bekämpa all form av diskriminering och påverka attityder i positiv riktning.

Kungsbacka kommun och enheten Ung i Kungsbacka är samordnare för festivalen. Alla festivalens programpunkter är alkohol- och drogfria.

Vår värdegrund

  • Queer up tar aktivt ställning för mänskliga rättigheter, såsom de definierats i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen.
  • Queer up arbetar mot diskriminering och förtryck utifrån funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller-uttryck, etnicitet, trosuppfattning, sexualitet, social tillhörighet eller ålder.
  • Queer up tar avstånd från alla former av våld.
  • Queer up uppmuntrar till öppna samtal och diskussioner, och till att utmana samhällets, såväl som sina egna, normer och föreställningar.

Vi som arrangerar

Huvudarrangör för festivalen är enheten Ung i Kungsbacka på förvaltningen för Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun. Olika individer, grupper, organisationer, förvaltningar och föreningar deltar med sina egna programpunkter.

Kontakta gärna

Fritidsassistent Ulrika Glingborn
0300-83 52 82
ulrika.glingborn@kungsbacka.se